Een generator van infrarode fotons en elektronen voor de behandeling van industrieel, landbouw- en huishoudelijk water

  • DILEKA, generator van infrarode stralen en elektronen in het water, volgens een Japanse technologie die meer dan 25 jaar geleden werd ontwikkeld.

  • DILEKA, de essentiŽle sleutel tot de milieubescherming en de duurzame ontwikkeling.
  • DILEKA, een blijvend effect om de aanwezigheid van biofilm te beperken en de oxidatie in de waterleidingen te verminderen, hetgeen toelaat de proliferatie van bacteriŽn zoals legionella te verminderen.
  • DILEKA, om het gebruik van detergenten en schoonmaakproducten thuis te halveren, maar ook in de industrie en de diensten.
  • DILEKA, om de kalklaag in de leidingen en de machines te verminderen.
  • DILEKA, om minstens 20% water, 20% meststoffen en 20% fytosanitaire producten uit te sparen in de landbouw.
  • DILEKA, om de productiviteitsparameters in de veeteelt natuurlijk te doen stijgen.


Dileka is een buis met een variabele lengte afhankelijk van de te behandelen waterhoeveelheden†: wanneer het water er door gaat, ondergaat het eerst meerdere malen een vortexbeweging. Het water gaat over van een laminair debiet naar een werveldebiet†: dit creŽert een depressie en microblaasjes. Het ontvangt ook de infrarode stralen veroorzaakt door de erg specifieke keramieken die binnenin het toestellichaam worden aangebracht. Deze golven zijn een herhaling van deze die natuurlijk worden uitgezonden door de aarde zelf. Als gevolg van deze ontvangen mechanische en elektromagnetische energie wordt het water erg woelig en geÔoniseerd, het krijgt dus nieuwe fysische eigenschappen.

 

création Poisson Soluble